«Kunsten å spise» – foredrag om barns spiseutvikling

I denne filmen gir spesialpedagog Elna Thurmann-Nielsen en gjennomgang av barns spiseutvikling, hva som er normalvariasjonen og hvordan barn lærer å spise og drikke. Det er fokus på de yngste barna.

Vi er ikke født med evnen til å spise mat. Spiseutvikling krever modning, læring og erfaring. Det er også normalt å være kresen. Studier viser at 25-40 % beskrives som kresne eller «vanskelige i matveien» av sine foreldre ved 2 års alder. Det er mange faktorer som påvirker barns evne til å spise, og det kan være store individuelle variasjoner. Det er derfor viktig og nyttig for alle ansatte i barnehagen å ha grunnleggende kunnskap om barns spiseutvikling.

Om foredragsholderen: Elna er spesialpedagog ved Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker. Foredraget ble presentert på barnehagekonferansen Måltids- og bevegelsesglede 18. oktober 2017.

Forankring i Rammeplan for barnehagen

Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med egne behov får kjennskap til menneskekroppen og utvikler gode vaner for hygiene og et variert kosthold.

Personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltakelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna.

Refleksjonsspørsmål

  • Matpreferanser er basert på erfaringer. Hvordan kan barnehagen planlegge varierte erfaringer når det gjelder smak og konsistens i mattilbudet?
  • Hvordan tilrettelegges det for at særlig de yngste barna opplever mestring og matglede i måltidene? (Se Matglede-plakaten fra foredraget.)
  • Har barna gode rollemodeller for å støtte spiseutviklingen? Spiser de voksne sammen med barna?

Aktuell litteratur/ressurser

Måltidet som pedagogisk arena – inspirasjon og aktiviteter

Åtte nasjonale sentre i utdanningen har sammen utviklet et hefte med forslag til konkrete aktiviteter tilknyttet mat og måltid.

Mat og inkludering

Statped har utviklet læringsressurser om inkludering av barn med særskilte behov.

Spising – en læringsarena. Fra pupp til pizza!

En artikkel og innføring i temaet spiseutvikling av klinisk ernæringsfysiolog Kjersti Birketvedt, ved Nasjonalt kompetansesenter for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker.