Mat og måltid i barnehagen

Hva skal vi ha fokus på?Hva skal vi gjøre?Hva ønsker vi å oppnå?