Nasjonale føringer og kostråd

kertlegging_test_16_9.jpg

Nasjonale føringer og kostråd for mat og måltider i barnehagen

Barnehagen kan bidra til å fremme et variert og sunt kosthold blant barn. Det er viktig å huske at barn har et stort behov for næringsstoffer i forhold til det totale energiinntaket. Ved servering av mat og drikke til barn som barnehagen gjør, følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd og andre nasjonale styringsdokument.

Trykk på ett av svaralternativene som vist under i de gule boksene

Dette er vi gode på Dette kan vi bli bedre på Dette trenger vi å lære mer om

Nasjonale føringer

1. I vår barnehage jobber alle med å ha kjennskap til og praktisere nasjonale føringer for helsefremmende og forbyggende tiltak som gjelder barn

Når det gjelder mat- og måltidsarbeid i barnehagen er de mest sentrale nasjonale føringer og styringsdokument: 

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen
 • Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring, Miljø og helse i barnehagen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 • Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.
 • Lov 19.12.2003 nr 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven).
 • Forskrift 22.12.2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) med EU forordning 852/2004 (næringsmiddelhygieneforordningen). Ny i mars 2010.
 • Forskrift 15.12.1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler). Oppdatert mars 2010.
 • Forskrift 19.12.2008 nr. 1618 om dypfryste næringsmidler. Ny i mars 2010.
 • Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage legges Helsedirektoratets kostråd ved servering av mat og drikke og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen til grunn ved matservering og planlegging av et sunt kosthold.

Ved servering av mat og drikke som barnehagen gjør til barna følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole anbefaler at Helsedirektoratets retningslinjer for mat og måltider i barnehagen legges til grunn ved matservering slik at den ernæringsmessige verdi av måltidet sikres. 

 • Miljø og helse i barnehagen - veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler §11.  Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen
 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage legges rammeplan for barnehagen til grunn for vårt arbeid med mat og måltider sammen med barna

I rammeplanen for barnehagen står det under avsnittet om livsmestring og helse at måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner.

I fagområdet "Kropp, bevegelse, mat og helse" er det videre spesifisert at barnehagen skal legge til rette for at barna opplever matglede og matkultur. Det er også lagt vekt på at barna skal få medvirke i mat- og måltidsaktiviteter, og at personalet skal legge til rette for at måltider og matlaging bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna

 • Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver kap. 1 og 9.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage har vi samarbeid med helsestasjon knyttet til mat og måltid

Helsetjenesten og barnehager forholder seg til og ser de samme barna. Dere kan derfor ha stor nytte av å dele erfaringer og kunnskap om barna i kommunen. I retningslinjen er det beskrevet at helsestasjonen bør gi kostholdsveiledning tilpasset hvert barn og hver familie. Her kan barnehagene ha nyttig informasjon som dere kan bringe inn til helsestasjon.

 • Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Velg ditt svaralternativ under:

De yngste barna

Særlig de yngste barna har behov for spise ofte for å få i seg nok mat og de næringsstoffene de trenger for vekst og utvikling. De yngste barna kan trenge lenger tid til både å spise og andre aktiviteter knyttet til måltidet, som f eks håndvask. Det er viktig at barnehagen gir barna den tiden de trenger til måltidene slik at barna får ro til å spise seg mette og til å oppleve måltid som en hyggelig og sosial arena.

1. I vår barnehage tar vi hensyn til at de yngste barna kan ha behov for hyppigere måltid enn de eldre barna

Særlig de yngste barna har behov for spise oftere for å få i seg nok mat. Små barn må lære å spise og noen vil ha trenger mer tid enn andre til å mestre dette. På avdelinger med små barn, bør barnehagen vurdere om det skal legges opp til hyppigere måltider enn hver tredje time.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage tar vi hensyn til at de yngste barna kan ha behov for lengre spisetid enn de eldre barna

Det er viktig å sette av god tid til måltidene slik at barna får ro til å spise seg mette og til å oppleve måltid som en hyggelig og sosial arena. De yngste barna kan trenge lenger tid til både å spise og andre aktiviteter knyttet til måltidet, som f eks håndvask.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage følger vi Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring når vi serverer mat og drikke til barn under 1 år

Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring gir råd om kosthold for spedbarn fram til ett års alder. Retningslinjens hovedinnhold er 31 konkrete anbefalinger om ernæring for spedbarn i alderen 0–12 måneder. Et eksempel er at det første året bør man ikke gi barn mat som inneholder mye salt, på grunn av at barnets nyrer er ikke ferdigutviklet og barnet kan derfor ikke regulere saltbalansen godt nok.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring.

Velg ditt svaralternativ under:

Kostråd / ernæring

Barnehagen kan bidra til å fremme et variert og sunt kosthold blant barn. Ulike mat- og drikkevarer gir ulike næringsstoffer. Måltidene i barnehagen, enten de er kalde eller varme, bør settes sammen av flere grupper matvarer for å ha god ernæringsmessig kvalitet og sikre inntak av næringsstoffer barn trenger. Det er viktig å huske at barn har et stort behov for næringsstoffer i forhold til det totale energiinntaket. Ved servering av mat og drikke slik barnehagen gjør til barna følger det et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

1. I vår barnehage tilbyr vi fiskepålegg

Tilbyr dere barna ulike typer fiskepålegg til brødmåltidene? Dette kan være makrell i tomat, ulike typer sild, røykt laks, peppermakrell, varmrøykt krydderlaks, reker oa. Det finnes mange ulike sorter og smaker på markedet. Har dere prøvd å variere de ulike sortene? En måte til å få barna til å smake på og spise mer fiskepålegg er at en dag i uken er det bare fiskepålegg til brødmåltidet.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3.

Velg ditt svaralternativ under:

2. I vår barnehage tilbyr vi jernrike pålegg

Jern er viktig for barns vekst og utvikling. Barn har behov for et jevnlig inntak av jern. Barn i barnehagealder i Norge har i gjennomsnitt et for lavt inntak av jern i kosten. Jernrike pålegg er for eksempel leverpostei, magert kjøttpålegg. Prim og brunost som er tilsatt jern er de prim- og brunostproduktene som er rettet mot barn.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3.

Velg ditt svaralternativ under:

3. I vår barnehage har vi kunnskap om hvordan vi kan tilrettelegge for barn som på bakgrunn av religion eller kultur har begrensninger knyttet til hva de kan spise eller drikke

Med større religiøst og kulturelt mangfold er det viktig med god kunnskap om hvordan man best kan tilrettelegge for barn som knyttet til sin religion eller kultur har begrensninger i forhold til hva de kan spise eller drikke. Dersom barnehagen har mange barn med ulike behov knyttet til matservering, kan flere av disse hensynene ivaretas ved å tilby sjømat eller et vegetarisk alternativ.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3.

Velg ditt svaralternativ under:

4. I vår barnehage velger vi produkter merket med Nøkkelhullet

Nøkkelhullet er et symbol som skal gjøre det enkelt å velge sunne matvarer. Sammenliknet med andre matvarer av samme type, oppfyller produkter med Nøkkelhullet ett eller flere av disse kravene: - mindre mettet fett, - mindre sukker, - mindre salt og - mer kostfiber eller fullkorn.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3

 

Velg ditt svaralternativ under:

5. I vår barnehage velger vi brødprodukt som er merket grovt (3/4) eller ekstra grovt (4/4) ifølge Brødskala’n

Gode valg er brød- og kornprodukter er å velge produkter som er merket grovt (3/4) eller ekstra grovt (4/4) ifølge Brødskala’n. Diss produktene har høyt innhold av sammalt mel, og lavt innhold av fett, sukker og salt.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3.

Velg ditt svaralternativ under:

6. I vår barnehage serverer vi grønnsaker og frukt eller bær hver dag

Barnehagen bør tilby grønnsaker og frukt eller bær hver dag. Det bør være et mål at barna inntar minst tre av de «fem om dagen» i løpet av barnehagedagen. Mengden som tilsvarer en av de "fem om dagen" er en barnehånd full av frukt, bær el grønnsaker. Halvparten av de "fem om dagen" som barna spiser bør være grønnsaker.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.4.

Velg ditt svaralternativ under:

7. I vår barnehage får barna tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene

Barnehagen bør melketypene skummet melk eller lettmelk. Det anbefaltes at barnehagen tilbyr melk som er tilsatt vitamin D. Det er er tilsatt i den «grønne» lettmelken. Dette vitaminet er viktig for at kroppen kan ta opp og nyttiggjøre seg av kalsiumet som er i melken. Barnehagen bør ikke tilby helmelk eller bruke helmelk i matlaging.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.5

Velg ditt svaralternativ under:

8. I vår barnehage er vann alltid tilgjengelig

Barn er aktive og trenger forholdsvis mer væske enn voksne. Vann er nødvendig for å opprettholde normale kroppsfunksjoner.  Det bør alltid være kaldt drikkevann tilgjengelig. Dette gjelder både til og mellom måltidene.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1,5. 

Velg ditt svaralternativ under:

9. I vår barnehage feirer vi bursdager uten kaker, kjeks, is, saft, og liknende

Gjennom et barnehageår er det mange bursdager, merkedager og høytider som det er fint å markere. Bursdag er en stor dag for de fleste barn. Det er viktig at alle barn får en likeverdig feiring i barnehagen. Retningslinjene for mat og måltid i barnehagen slår fast at markeringer og feiringer bør markeres uten søt mat og drikke.

Dere kan f.eks. servere gode bær eller eksotisk frukt, lage smoothie eller fruktspyd. Alle markeringer trenger heller ikke omfatte mat og drikke. Aktiviteter og opplevelser kan være vel så spennende for barna.

 • Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i barnehagen; anbefaling 1.3.

Velg ditt svaralternativ under:

Neste side resultat/status: Her kan du se anbefalte ressurser som du kan jobbe med. helt nederst på siden kan du sende resultatet til deg selv på e-post.

Dette anbefalast pga resultatet ikkje blir lagra når du forlater resultat/status sida.