Kartleggingsverktøy for mat og måltid i barnehagen

Matlaging og måltider er daglige aktiviteter i barnehagen som også er viktige pedagogiske arenaer. Dette verktøyet vil gi dere faglig påfyll og inspirasjon til hvordan dere sammen med barna kan gjennomføre mat- og måltidsaktiviteter i deres barnehage. Alle påstandene er basert på rammeplanen og andre styringsdokument for barnehagen.

Det pedagogiske

Barnehagemåltidet handler om mer enn bare maten som spises. Daglige måltider i barnehagen gir gode muligheter for læring på mange områder. Måltidet er en pedagogisk arena der ulike deler av rammeplanen kan integreres. Mulighetene er mange. Det er viktig at barna får utforske og undre seg og at de får medvirke sammen med de voksne i mat- og måltidsaktiviteter.

Det pedagogiske

Målet med kartleggingsverktøyet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte. Her kan dere skrive ut alle påstandene med forklaringstekst til denne delen slik at dere kan diskutere dem i fellesskap.

Skriv ut skjema

Det praktiske

Matlaging er en god læringsarena for både de yngste og de eldste barna i barnehagen. Alle kan få oppgaver ut i fra sitt ferdighetsnivå. Noen kan være med å måle opp, mens andre kan blande og røre, dele og kutte, krydre eller smake. Alle oppgaver er like viktige for det ferdige resultatet. Barnehage må ha rutiner i forhold til hygiene som er i samsvar med råd og regelverk fra Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

Det praktiske

Målet med kartleggingsverktøyet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte. Her kan dere skrive ut alle påstandene med forklaringstekst til denne delen slik at dere kan diskutere dem i fellesskap.

Skriv ut skjema

Nasjonale føringer og kostråd

Måltidene i barnehagen, enten de er kalde eller varme, bør settes sammen av flere grupper matvarer for å ha god ernæringsmessig kvalitet og sikre inntak av næringsstoffer barn trenger. Det er viktig å huske at barn har et stort behov for næringsstoffer i forhold til det totale energiinntaket. Barnehagene et ansvar for å sikre at tilbudet er i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Nasjonale føringer og kostråd

Målet med kartleggingsverktøyet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte. Her kan dere skrive ut alle påstandene med forklaringstekst til denne delen slik at dere kan diskutere dem i fellesskap.

Skriv ut skjema

Plakaten

Hva skal vi ha fokus på? Hva skal vi gjøre? Hva ønsker vi å oppnå? Lag din egen plakat for arbeidet med mat og måltid i din barnehage.

Lag plakat