Hovedgården ungdomsskole – mat og aktiviteter gav mindre mobbing

Filmen er produsert av Storyboard AS for Helsedirektoratet.

Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune klarte på noen år å snu helt. Fra å være en skole som hadde trøbbel med hærverk, dårlige resultater og ikke minst høye mobbetall, har de nå resultater over landsgjennomsnittet og en kraftig reduksjon i mobbetall.

Rektor Mona Pünther og personalet har gjort flere grep. Et av dem var å starte kantine. En kokk ble ansatt i deltidsstilling og elevene ble involvert i kantinedriften. I tillegg har elevene et mangfoldig tilbud i midttimen, hvor de kan oppleve mestring på ulike areaner, fritidsklubben ble knyttet til skolen og ansatte sosiallærere. Les mer om arbeidet med skolemiljøet på Hovedgården i Aftenposten.