Fysisk aktivitet på skoleveien

fysakpaskolevein16_9.jpg

Å gå eller sykle til skolen er for mange elever et viktig bidrag til regelmessig fysisk aktivitet. En fysisk aktiv skolevei kan gjøre elevene mer opplagt og konsentrert når skoledagen begynner, noe som også kan virke positivt inn på læringsmiljøet. På denne siden får du flere tips til hva skolen kan gjøre for å få flere til å gå eller sykle til skolen. Du finner også eksempler fra andre skoler og lenker til nasjonale prosjekt.

Hva kan skolen gjøre for å legge til rette for en fysisk aktiv skolevei?

 • Organisere gå- og sykkelgrupper
 • Tilby sykkelkurs for elever og foresatte, for innlæring av trafikkregler og øving av sykkelferdigheter
 • Sørg for å tilby gode garderobeforhold slik at elevene kan oppbevare og tørke vått tøy
 • Sørg for at elevenes sykkelparkering er fri for hærverk
 • Samarbeid med skolens foreldreutvalg om å sikre skoleveien
 • Informere om- og dele ut kart over oppmerkede sykkelruter, på høstens første foreldremøte
 • Samarbeid med foreldreutvalget om å engasjere elevene i trafikkpatruljering, for å sikre trygge overganger
 • Arrangere «sykle til skolen», «gå til skolen» eller klassekonkurranser

Eksempler på tiltak

Gågrupper til skolen

For at barna skal komme seg trygt fram og tilbake til skolen kan foreldre eller andre voksne samarbeide om å følge og hente barna på skolen hver sine dager. Flere kommuner og skoler rundt om i Norge har satt i gang gågrupper til skolen.

I Lillehammer og på Sola kaller de det gåbuss: Les om disse her: Lillehammer    Sola – Haga skole

I Danmark har de noe liknende og der oppfordrer til at eldre elever kan være «sjåfører» i gåbuss til skolen med de yngre elevene.

Hvordan starte gågrupper
 • Foreldre i klassen kan avtale gågruppe for barna som bor i nærheten og hvem som skal følge barna hvilke dager. FAU, klassekontakter og lærere kan være aktuelle ressurspersoner for å få til slike ordninger og lage naturlige grupperinger ut fra hvor barna bor.
 • Bestem første «holdeplass» og hvor dere alle skal samles til en bestemt tid.
 • Når alle barna har kommet går dere sammen til skolen.
 • Man kan ha flere «holdeplasser» hvor barna står og venter på faste plasser til faste tider og plukkes opp av gågruppen på vei skolen.
 • En eller to voksne kan hente barna på skolen når de er ferdige og barna går av på sine «holdeplasser». Dersom barna slutter til ulike tider kan man bli enige om å ha gåbuss bare den ene veien.

Sykkelgrupper kan organiseres på samme måte som gågrupper

Lag hjertesone på din skole

Gjennom prosjektet «Hjertesone» oppfordres skoler i hele landet til å skape et bilfritt miljø rundt skolen. Dette gjør skoleveien tryggere og kan motivere flere barn og unge til å gå og sykle til skolen. Her kan du lese mer om prosjektet og hvordan du kan gå frem for å lage hjertesone rundt din skole.

Kom i gang med hjertesone

Les mer om hjertesone 

 

Beintøft

Beintøft er en nasjonal kampanje rettet mot skolen for å engasjere elever til å gå, sykle eller reise kollektivt til skolen.

 

Les om Beintøft

 

 

Trygg trafikk om å gå og sykle til skolentrygg trafikk

Trygg trafikk har utviklet flere brosjyrer og filmer om skolevei og om å gå og sykle til skolen. Her har vi samlet en del av den informasjonen som Trygg trafikk formidler via sine nettsider.

 

Les om Trygg Trafikks ressurser

Nye regler om sykling til skolen i 2015

I august 2015 ble regelverket om sykling til skolen endret. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om elevene får sykle på skoleveien eller ikke. Skolenes ordensregler skal ikke lengre være bestemmende i forhold til elevenes bruk av sykkel til og fra skolen, men skolen kan gjennom enighet med samarbeidsutvalget komme med anbefalinger om bruk av sykkel som transportmiddel til og fra skolen.

Her kan du lese mer om Kunnskapsdepartementets endring i forskrift om å sykle til skolen

Relevant litteratur

Forskning på fysisk aktiv skolevei

Norsk og internasjonal forskning har vist at det å gå eller sykle til skolen er assosiert med positive helseeffekter (Vitensraadet, 2016; Public Health England, 2015; Kolle et al., 2016).

I en studie ved Norges Idrettshøgskole fant forskere blant annet at barne- og ungdomsskoleelever som går eller sykler til skolen har høyere aktivitetsnivå og er i bedre fysisk form enn elever som busses eller kjøres til skolen (Østergaard, Kolle, Steene-Johannessen, Anderssen og Andersen, 2013). Forskningen indikerer videre at elever som benytter aktiv transport til og fra skolen har lavere odds for å være kategorisert som overvektig sammenlignet med elever som benytter passiv transport (Østergaard et al, 2013; Sarmiento, Lemoine, Gonzalez, et al, 2015).

Referanse:

Østergaard, Lars, et al. «Cross sectional analysis of the association between mode of school transportation and physical fitness in children and adolescents.» International journal of behavioral nutrition and physical activity 10.1 (2013): 91.

Rapport: Fysisk aktivitet  – Læring, trivsel og sundhed i folkeskolen

I denne danske rapporten fra Vidensråd for Forebyggelse (2016) er den vitenskapelige litteraturen om effekten av fysisk aktivitet i skoleregi på læring, trivsel og helse blitt samlet. Barns fysiske aktivitet i skolen er her delt inn i seks kategorier; 1) aktive pauser/friminutt, 2) fysisk trening, 3) fysisk aktivitet integreret i undervisningen (fysisk aktiv læring), 4) kroppsøvingsfaget, 5) fri lek og 6) aktiv transport til og fra skolen. Rapporten avsluttes med en felles analyse av hvilke kategorier av fysisk aktivitet en med fordel kan prioritere i skolehverdagen. Rapporten er primært skrevet for lærere, skoleledelse og annet personell som arbeider med fysisk aktivitet i den danske skolen.