Friskuser i farta i Bamble kommune

culis09aq1ll_superhigh-e1480407679571-750x563.jpg

I Bamble kommune jobbes det systematisk med at barnehagebarn skal være fysisk aktive og barnehagene i kommunen har fysisk aktivitet som et felles satsningsområde. Som en del av denne satsningen skal barnefysioterapeuten i kommunen, i deler av sin stilling, drive forebyggende arbeid i barnehagene.

Et tiltak barnefysioterapeuten i Bamble kommune, har igangsatt i barnehagene er «Fiffen – Friskusene i farta», som er en gruppe med aktivitetskontakter. Alle barnehagene, både private og kommunale, har en eller to ansatte som deltar i gruppen. Som aktivitetskontakt får de kurs i å tilrettelegge aktiviteter for barna og de fungerer som en støtte for styrer, en motivator for medarbeidere og en pådriver for fysisk aktivitet i barnehagene.

«Fiffen – Friskusene i farta» møtes fire til seks ganger i året, under ledelse av barnefysioterapeuten. På møtene deles det erfaringer og gode eksempler på hvordan en kan legge til rette for daglig fysisk aktivitet. Dette gjøres blant annet ved at aktivitetskontaktene hospiterer i hverandres barnehager. En barnehage har da ansvar for å formidle en av deres aktiviteter til de andre. Et eksempel kan være at en barnehage som har en fin sykkelløype viser hvordan denne er laget og hvordan den brukes sammen med og av barn.

Verktøy som fremmer fysisk aktivitet

«Fiffen – Friskusene i farta» har utviklet en aktivitetsperm som deles ut til barnehagene i kommunen. Aktivitetene er hentet fra et aktivitetshefte utviklet av Falkåsen barnehage, i tillegg har alle barnehagene bidratt med en aktivitet hver.

I 2016 utviklet «Fiffen – Friskusene i farta» aktivitetskort – ett for de yngste barna og ett for de eldste. Dette er kort med en rekke aktiviteter som skal krysses av når de er gjennomført. Når en avdeling i en barnehage har fått minst 15 kryss leveres kortet til barnefysioterapeuten og de er da med i trekning av aktivitetspremier.

Barnefysioterapeuten har søkt om-, og fått støtte av-, Telemark fylkeskommune, til arbeid med å fremme fysisk aktivitet i barnehagene. Midlene har blitt brukt til innleie av kursholdere, anskaffelse av aktivitetsutstyr, samt premier. Alle i «Fiffen – Friskusene i farta» har fått refleksvest. Når den tas på strømmer barna til for å se hvilken aktivitet som skal igangsettes. De har også kjøpt inn en kite (drage) og en GPS til alle barnehagene. GPS bruker de blant annet til geocaching, som er en skattejakt på GPS koordinatorer.

Fysisk aktivitet forankret i ledelsen

Arbeidet med å tilrettelegge gode leke- og læringsmiljø for å fremme fysisk aktivitet hos barna, må være forankret hos styrerne. Styrerne må støtte aktivitetskontaktene og motivere sine ansatte i dette arbeidet. Barnefysioterapeuten har besøkt alle styrerne med dette som tema. Fysioterapeuten kan også bistå styrerne i dette arbeidet om det er ønskelig.

Vil du vite mer om hvordan «Fiffen – Friskusene i farta» jobber?

Kontaktperson: Mette Wisløff, Spesialfysioterapeut, barn

Telefon +47 35 96 54 57

Mobil +47 91 36 50 37

Mette.wisloff@bamble.kommune.no