Fotspor

fotspor_16_9.jpg

Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS.

Skattejakt i barnehagen, historiske vandringer i byen, en krim-fortelling i nærmiljøet... mulighetene er mange med Fotspor.

Fotspor er et program hvor både barn og voksne kan lage sine egne opplevelsesturer og som kan deles med andre som en app. Basert på bruk av GPS.

Utforsk nærmiljøet med digitale fotspor!

Legg ut på skattejakt med barna, følg en historisk vandring i byen, eller del dine hemmeligste soppsteder. Med Fotspor er det bare nysgjerrigheten som setter grenser.

Fotspor består av en mobilapp og et redigeringsverktøy du kan bruke til å lage fire ulike typer digitale vandringer.

Her er noen eksempler på bruk:

Skattejakt rundt Siljustølen

I området rundt Siljustølen er det et virvar av turstier. Da kan det være godt å se hvor en er på mobilens kart over området. Som en blinkende prikk beveger en seg langs de ulike stiene. På det samme kartet kan en også se noen markører og en beskrivelse av en skattejakt som en kan gjennomføre i området. Skatten kan være et egnet "klatretre" eller et sted å spise matpakken eller et sted hvor man kan samle gruppen i etterkant av "runden".

Byorientering, kobling mellom kart og beskrivelser

For skoler som ligger i byer og ikke har landlige omgivelser i sitt nærområde kan Byorientering være et godt alternativ. De fleste elever kjenner godt til området rundt sin egen skole, om ikke er en slik orientering en fin mulighet til å bli kjent i området. Orientering i nærmiljøet kan også være en trygg måte til å bli kjent med orientering som aktivitet, da der gjerne er enklere å finne fram og det er lettere å spørre noen om veien i motsetning til en skogsorienteringsløype.

I gateorientering- og/ eller byorienteringsløyper kan du som lærer f.eks. lage oppgaver som går ut på å:

  • Finne fram til riktig hus og f.eks. ha et spørsmål til dette huset (Hvilken farge har inngangsdøren på huset? Hvem hører til i huset? (svar: Brannvesenet), Hva betyr skiltet som er foran porten på huset? (svar: parkering forbudt).
  • Slik kan en få svar på om elevene finner fram til riktige steder ved å følge kartet. Dette kan være en første øvelse i bruk av kart. En måte å utføre dette på kan være stjerneorientering: dvs. at elevene finner en post og kommer deretter tilbake til deg som lærer for å avgi svaret, før de får gå videre til neste post. På denne måten er det enklere for deg som lærer å veilede elevene underveis.
  • En gateorientering eller byorientering kan også brukes som læring om nærområdet eller byen en bor i. Når elevene kommer til riktig sted kan det komme opp et bilde, en tekst eller en video som forteller noe om det aktuelle stedet.
Grønne lunger i nærmiljøet
f1.jpg

I området rundt Ulsmåg skole i Bergen er det syv parkområder som er tilrettelagt for uteaktiviteter. Dette er aktiviteter for skolens elever og for alle andre som har tilknytning til disse nærområdene. Velforeningen for området har valgt å lage en egen app som viser hvor besøkende kan finne rasteplasser, lekeområder og små historier om tre-figurene som er satt opp i de «grønne lungene». Det samme prinsippet kan en bygge opp i Fotspor.

Fotspor baserer seg på bruk av GPS leser som nå finnes i de fleste nettbrett og smart telefoner. Programmet gjør det mulig å legge inn tekster, bilder eller videoer og knytte det til GPS koordinatene på det aktuelle stedet. Når noen kommer til stedet vil innholdet komme automatisk opp på mobilen.

PS: Siden GPS lokalisering baserer seg på satellitt informasjon må alle stedene være utendørs.

Turen lager du i en web editor på datamaskinen og resultatet får du opp på mobilen via appen Fotspor.
f2.jpg

Appen er tilgjengelig for Android og Apple

Lag de egne turer for app'en: http://fotspor.mobi/#/

Fotspor er utviklet i et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen – Senter for nye medier og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.