Webinar: Omvendt undervisning i kroppsøving

qr_pamelding.png

Torsdag 10. mars inviterer vi til webinar. Foredragsholder er Ove Østerlie (NTNU), og tema for webinaret blir omvendt undervisning i kroppsøving.

 

Program

Hvordan kan vi øke fokuset på elevenes læring i kroppsøving? Hvordan kan vi bidra til at faget blir oppfattet som et læringsfag og et fag med kompetanser, og noe mer en en aktivitetsstund? Hvordan kan vi ved hjelp av videolekser som forberedelse til undervisning legge tilrette for at elevene både lærer mer, er mer motiverte og aktive? Dette er spørsmål som vi skal jobbe med i denne økta.

Gruppearbeid.png

Om foredragsholder

Ove Østerlie har over 20 års erfaring fra
fra undervisning, i grunnskole, videregående og høyere utdanning, i både kroppsøving og idrettsfag i Norge og Spania. Han er i dag ansatt ved fagseksjon for kunstfag, kroppsøving og idrett der han underviser i, og forsker på, faget kroppsøving. Hans forskning er fokusert rundt implementering av digitale verktøy i kroppsøving, og forskning på elever med konsentrasjonsvansker. Han er også oppnevnt ekstern ekspert for EU kommisjonen (Erasmus+ Sport).

Fleire webinar

Våren 2022 fortsetter Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og Idrettskynge Vest webinarserien med  aktuelle tema knyttet til kroppsøvingsfaget.