Webinar: Matlaging og barns medvirkning i barnehagen

Velkommen til det femte og siste webinaret i serien Matjungelen Barnehage. Siste temaet i webinarrekken er «Matlaging og medvirkning i barnehagen». Webinaret passer for deg som arbeider i barnehagen eller underviser i mat og måltid rettet mot barn.

Program

  • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
  • Matlaging og medvirkning i barnehagen v/ Nina Schwebs
  • Svar på spørsmål fra deltakere

Matlaging sammen med barn kan for enkelte føles krevende og mange barnehager synes det tar mye tid. I dette webinaret får dere en begynnende forståelse for hvor lett matlaging kan gjøres i barnehagen og hvorfor det er viktig at barna får delta og medvirke i matlagingen. Det er via deltakelse i matlagingen barna får kjennskap til ulike råvarer og får erfaring med matlaging og bruken av ulike redskaper. Dette kan også gi positiv påvirkning på barnas matmot. 

Innleggsholder

Nina Schwebs er universitetslektor i pedagogikk og mat og helse på Universitet i Sørøst-Norge. Hun er utdannet med Master of Philosophy in International and Comparative Education fra UiO, som tilsvarer pedagogikk hovedfag. Hun underviser blant annet i pedagogikk og i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse på Barnehagelærerutdanningen. I tillegg har hun erfaring som både barnehageassistent, pedagogisk leder og styrer i ulike perioder og i ulike barnehager.  Hun er med i forskergruppen LET`s som har formål om å støtte utviklingen av læringsmetoder slik barn og unge kan engasjere seg i bærekraft og ta initiativ og handle ansvarlig ovenfor egne lokale miljøer, samt globale. 

Flere webinar

Det har ved tidligere anledninger blitt sendt 4 webinarer i serien Matjungel barnehage. De tidligere temaene har vært «MATMOT – hvordan få barn til å tørre å smake», «pedagogisk arbeid med mat og måltid», «matkultur og identitet» og «naturens matressurser og bærekraft i barnehagen». Ønsker dere å se disse foredragene ligger de publisert på Inspirasjon – Matjungelen.

Ønsker dere også å melde deres barnehage på i Matjungel universet og få tilsendt nyhetsbrev hvert kvartal er påmeldingen åpen for alle barnehagene Påmelding – Matjungelen.