Webinar: Matkultur og identitet

webinar_15april.jpg

Velkommen til det andre webinaret i serien Matjungelen Barnehage. Tema er «Matkultur og identitet». Her får du kunnskap om hva matkultur og identitet i barnehagen er og hvordan det kan jobbes med i barnehagen. Webinaret er for deg som arbeider i barnehagen eller underviser i mat og måltid rettet mot barn.

Program

  • Kort introduksjon og praktisk informasjon v/Nathalia Greffel
  • Matkultur og identitet v/Eldbjørg Fossgard
  • Svar på spørsmål fra deltakere

Om innleggsholder

Eldbjørg Fossgard er professor emeritus ved Høgskulen på Vestlandet og har undervist i grunnskolelærerutdanningen, i bachelorstudiet i folkehelsearbeid og i mat og måltider i barnehagelærerutdanningen.  

Eldbjørg har lærerutdanning og i tillegg magistergrad og doktorgrad i etnologi/kulturvitenskap. Ved HVL har forskningsfokuset hennes i første rekke vært kulturelle og sosiale aspekter ved mat og måltider i skole og barnehage. 

Hun har deltatt i flere ulike forsknings- og kartleggingsprosjekt om skolemat og skolemåltider i Norge og Norden, både i barnehagen, grunnskolen, SFO og i videregående skole. Artikkelen «Lunsjmåltidet i barnehagen som en sosial og pedagogisk arena» i Barn, 2016 var ett av resultatene fra et barnehageprosjekt sammen med kolleger ved HVL. Sammen med Tormod Bjørkkjær evaluerte Eldbjørg Pilotprosjektet Matjungelen SFO, 2018 etter oppdrag fra Helsedirektoratet, og evaluerte sammen med Ulrike Liisberg Matjungelen SFO i Hordaland, 2019.

Eldbjørg er nå engasjert i skolemåltidsprosjekt i samarbeid med kolleger ved høgskolen.

Flere webinarer

Det første webinarer i denne rekken ble sendt 27.mars, hvor temaet var «Pedagogisk arbeid med mat og måltid i barnehagen – Matjungelen barnehage» v/ Eva Rustad de Brisis og Nathalia Greffel. Det vil bli sendt 3 webinarer til med inspirerende og faglig innlegg knyttet til det pedagogiske arbeidet med mat og måltid i barnehagen. Følg meg på mhfa.no for å få med dere påmeldingen til neste webinar.

Se program for de planlagte webinarene