Webinar: Kroppsøving under Covid-19

kro_covid.jpg

Ei ny rekke webinar med fokus på kroppsøvingsfaget. Dette er det andre webinaret i rekka, og gjennomføres 11. Mars kl. 14.00 -16.00. Tema for webinaret er "Kroppsøving under Covid-19"

Program            

  • Covid-19 og kroppsøving - kva veit vi? v/ professor Hege Randi Eriksen
  • Vinterskulen - korleis og kvifor? Presentasjon av vinterskulen med Fylkesdirektør for opplæring og kompetanse, Bjørn Lyngedal.
  • Sofaprat: «Covid-19: Erfaringar, endringar, utfordringar og moglegheiter" v/ Espen Mjelde (Kroppsøvingslærer ved Fyllingsdalen VGS), Håkon Sjursen (Avd.leder på Sykehusskolen) , Bjørn Lyngedal (Fylkesdirektør opplæring og kompetanse), Hege Randi Eriksen (Professor ved HVL)
  • Inspirasjon til ein koronavennlig kroppsøvingstime v/ kroppsøvingslærar Jakob Gyring.
  • Diskusjon i digitale grupperom: Dine erfaringar med pandemien.
  • Spør eksperten! v/ avd.leder Håkon Sjursen

Fleire webinar

Våren 2021 vil Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og Idrettsklynge Vest arrangere ei webinarrekke om aktuelle problemstillingar innanfor kroppsøvingsfaget.