Webinar: Hvordan navigere i vrimmelen av kostråd?

laeremidler8_10.jpg

Dette er det andre webinaret i en serie til deg som underviser i mat- og helse. Webinaret arrangeres 25. november kl. 14.30 – 15.30, og tema er vurdering av kilder til kostholds- og helseinformasjon.

Foredragsholder er Mona Bjelland som er spesialrådgiver i klinisk ernæring i Kreftforeningen.

Webinaret strømmes direkte via Zoom, og krever ingen påmelding.

Følg webinaret her

 

Dersom du ikke logges inn automatisk kan du bruke passcode: helse

Zoom kan brukes i nettleseren eller lastes ned gratis.

Flere webinarer

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med å implementere de nye læreplanene i mat- og helsefaget. Webinarene har lærere i mat- og helse som målgruppe, og i første omgang planlegges fire webinarer. To av disse blir gjennomført høsten 2020, og de to neste gjennomføres våren 2021.