Webinar: Det samiske perspektivet i mat- og helsefaget

Webinar 7 - Samisk perspektiv (002).jpg

Velkommen til ny sesong i webinarserien for mat- og helselærere i grunnskolen. Det første webinaret i sesong 2 tar for seg temaet samisk matkultur.

Fagfornyelsen inneholder kompetansemål på alle årstrinn knyttet til samisk kultur, og i tråd med kompetansemålene skal elevene både tilegne seg kunnskap om samisk matkultur og lære om samiske metoder for å tilberede og konservere mat. 

Det første webinaret i sesong 2 tar for seg temaet samisk matkultur, og som innleggsholder har vi fått med oss Màret Ravdna Buljo. Màret er matformidler og reineier, og har også bidratt i arbeidet med informasjonsheftet «Samisk kulturforståelse i barnehage og skole». Hun er opptatt av å formidle samisk matkultur, og i 2019 vant hun Ingrid Espelid Hovig`s matkultur-pris.

I dette webinaret vil lærere få faglig påfyll og inspirasjon til arbeid med det samiske perspektivet i mat- og helsefaget. Màret vil blant annet snakke om hvordan samisk matkultur både kan brukes som utgangspunkt for å ta vare på helsa og naturen rundt oss.

Flere webinar

Dette webinaret er en del av en serie for lærere som underviser i mat- og helsefaget i grunnskolen. Opptak av webinarene publiseres på nettsiden til Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (mhfa.no). Der kan du også finne opptak av tidligere webinarer i denne serien.