Webinar: Bærekraftige matvalg og forbruk - med fokus på matsvinn og matvett

Det tredje webinaret i denne serien ble arrangeret 27. januar kl. 14.30 – 15.30, og tema var kjerneelementet «Bærekraftige matvalg og forbruk» i den nye læreplanen.

Foredragsholder er Karoline Nordal. Nordal er høgskolelektor i mat og helse og underviser på faglærerutdanningen i dette faget. I webinaret vil Nordal blant annet snakke om matsvinn, og hvorfor vi kaster vi så mye mat og hvordan du som lærer kan motivere elevene til å bli matreddere.

Flere webinarer

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet arrangerer i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen en webinarserie som har som formål å gi lærere gode innspill i arbeidet med å implementere de nye læreplanene i mat- og helsefaget. Webinarene har lærere i mat- og helse som målgruppe, og i første omgang planlegges fire webinarer. To av disse ble gjennomført høsten 2020, og de to neste gjennomføres våren 2021.