Vil du bli vår nye kollega?

Merknad 2019-12-09 093151.png

Vi trenger nye dyktige medarbeidere som skal bidra i instituttets oppfølging av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, og vi lyser ut flere stillinger knyttet til fagområdene mat og helse og kroppsøving.

 

·         Førsteamanuensis/førstelektor i  mat og helse  - inntil to faste stillinger

Arbeidssted: Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Bergen

Søknadsfrist: (18. desember 2019) NB. Ny frist: 5.januar 2020

·         Førsteamanuensis/førstelektor/høgskulelektor i  mat og helse 

Arbeidssted: Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Bergen

Søknadsfrist: 17. desember 2019

·         Førsteamanuensis/førstelektor i  kroppsøving – to faste stillinger

Arbeidssted: Institutt for idrett, kosthald og naturfag, campus Bergen

Søknadsfrist: 5. januar 2020