Om senteret

hib_fra_luften_16_9.jpg
Høgskulen på Vestlandet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er en del av HVL og holder til ved campus Bergen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er en del av Institutt for idrett, kosthald og naturfag, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved Høgskulen på Vestlandet. 

Det overordnete målet til senteret er å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende arena, med fokus på fysisk aktivitet, ernæring, mat og måltid, og på skolefagene kroppsøving og mat og helse. 

HVL og instituttet har sterke fagmiljø innen disse fagområdene og har flere ansatte som til enhver tid arbeider med det nasjonale oppdraget og med oppfølgingen av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Handlingsplan 2020-2023. Nasjonalt senter, for mat, helse og fysisk aktivitet, Institutt for idrett, kosthald og naturfag, HVL

Leder: Ingrid Leversen 

+47 55 58 75 33/408 51 895

Ingrid.leversen@hvl.no

 

Ta gjerne kontakt med oss på post@mhfa.no