Om senteret

hib_fra_luften_16_9.jpg
Høgskulen på Vestlandet. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet holder til ved campus Bergen.

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet skal bidra til å styrke barnehagens og skolens rolle som helsefremmende og inkluderende arena. Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til å gi økt kompetanse og inspirasjon for arbeidet med mat og måltid og fysisk aktivitet, samt for fagene kroppsøving og mat og helse.

Ansatte