Øisteins blyant – filmer for barn fra 5 til 9 år

Sjekk ut Øisteins blyant sine episoder med fokus på søvn, mat, bevegelse og følelser! Filmene kan være et utgangspunkt i undervisning - enten i møte med enkeltelever eller klasser. Man kan også tipse barn og deres foresatte om filmene.

Her finner du flere filmer

Filmene kan også brukes som en del av det tverrfaglige tema Folkehelse og livsmestring, hvor de kan være utgangspunkt for reflekterende samtaler rundt temaene som tas opp.

Filmene er utviklet av Øisteins blyant, i samarbeid med Kreftforeningen. De er først og fremst laget for barn med en kreftdiagnose eller som har kreft i nær relasjon, men er også relevant for andre. 

Filmene ble lansert høsten 2020 og tar opp helsefremmende temaer som mat, bevegelse, søvn og følelser. Den siste av de fem filmene handler om drømmereisen, et tema bestemt av barna selv. Filmene kan bidra til gode samtaler, både barn imellom og mellom barn og voksne. Her kan barna tegne og være kreative samtidig som at de lærer om kropp og helse.