Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen (Webinar)

webinar_1.jpg

Vil du vite hva som er nytt i revidert retningslinje for mat og måltider i barnehagen? Hvordan retningslinjen henger sammen med rammeplanen for barnehagen? Og hvordan barnehagen kan bruke måltider og mataktiviteter som del av det pedagogiske arbeidet der barna får medvirke, utforske og undre seg?

De nye retningslinjene til Helsedirektoratet skal gjøre at barn i hele landet får et mer likt tilbud om mat og drikke. Bedre kosthold vil gi barna bedre helse, uavhengig av sosial bakgrunn.

Les mer om de nye retningslinjene på Helsedirektoratet sine sider om mat og måltid i barnehagen.

Webinaret vil bli ledet av Eva Rustad de Brisis fra Helsedirektoratet.