Ny læreplan i mat og helse

CULIS09AM93D.jpg

Den 18.november 2019 publiserte Utdanningsdirektoratet de nye læreplanene for grunnskolen. Mat og helse-faget er blitt mer praktisk, og fokuset på oppskrifter er nedtonet. Faget legger til rette for å utforske, bruke sanser og oppleve matglede og den sosiale delen av måltidet.

Læreplan i mat og helse

Læreplan i mat og helse samisk

De nye læreplanene blir innført trinnvis over en periode på to år:

  • Skoleåret 2020–21 tar 1.–9. trinn i bruk nye læreplaner
  • Skoleåret 2021–22 tar 10. trinn i bruk nye læreplaner

Årets mat og helse-konferanse (program) ble arrangert i Kristiansand i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen og Institutt for ernæring og folkehelse og Senter for lifecourse nutrition ved Universietetet i Agder. Tema for konferansen var fagfornyelsen, forskning og mat og helse i skolen.

Reidunn Aarre Matthiessen (Utdanningsdirektoratet) og Cathrine Fulland (leder for læreplangruppa i mat og helse) ga oss en grundig innføring i arbeidet som er gjort med mat og helse i fagfornyelsen.

Her kan du se ulike deler av deres innlegg:

Om arbeidet med mat og helse i fagfornyelsen

Om hva som er nytt i mat og helse, progresjon og utarbeidelse av nye kompetansemål

Om vurderingstekster i nye læreplaner

Om status fra utprøving av eksamen i mat og helse, Strategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» og ny læreplanvisning med integrert støtte