Mat og helse-konferansen 2019

CULIS09AM93D.jpg

Torsdag 07.november arrangeres Mat og helse-konferansen 2019 i Kristiansand. Vi setter fokus på ny læreplan i mat og helse, og forskning relevant for faget.

Program

Påmeldingsfristen er ute.

Konferansen strømmes også

Vi åpner også i år for å delta med poster som dekker følgende tema:
  • Forskning som er relevant for mat og helse-faget
  • Praksiseksempler fra mat og helse-undervisning, f.eks. vurdering for læring, undervisningsopplegg eller tverrfaglig samarbeid

Om konferansen

Konferansen er gratis og retter seg mot alle som underviser i mat og helse i grunnskole og UH-sektor, lærerstudenter, øvrige lærere i skolen, skoleledelse, og ellers andre interesserte.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Landslaget for mat og helse i skolen, Universitetet i Agder og UiA Life course nutrition.

Vi ber om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme innen 01.11.19. Manglende oppmøte uten avmelding belastes med 600 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding. 

Kontaktperson

Therese Halvorsen Røst
therese.halvorsen.rost@hvl.no
Tlf 55 58 70 73

Når:

07.november 2019
Kl. 09:30 - 16:00

Hvor: 

Universitetet i Agder, Campus Kristiansand, Gimlemoen