Mat- og helsekonferansen 2023: Tverrfaglighet, identitet og kultur

Jordskokk_16-).jpg
Foto: Åshild Woldstad

Mat- og helsekonferansen 2023 arrangeres på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold, torsdag 26. oktober. Tema for årets konferanse er tverrfaglighet i mat og helse, og maten og måltidets betydning for identitet og kultur.

Dato: 26. oktober
Tid: 09.30 – 17.00
Sted: Campus Vestfold, Universitetet i Sørøst-Norge, Raveien 215, 3184 Borre

Påmelding

Pris for deltakelse
Kr. 200,- for medlem av Mat og helse i skolen*
Kr. 600,- for andre deltakere

*Skoler som er medlem av Mat og helse i skolen kan delta med inntil 2 personer til rabattert pris

Påmelding

Program

Årets konferanse byr blant annet på spennende innlegg om tverrfaglighet og dybdelæring, matkulturelle minoriteter og presentasjon av det nye kapitlet om ultra-prosessering i kostrådene. I tillegg blir det lagt opp til praksisdialog med kollegaer i mat og helse og presentasjon av ny forskning på mat- og helsefaget.

09.00 – 09.30 Ankomst og registrering

09.30 – 09.45 Åpning av konferansen

09.45 – 09.50 Kulturelt innslag

09.50 – 10.30 Dybdelæring og tverrfaglighet
Bjørn Bolstad, seniorrådgiver og fungerende daglig leder ved FIKS, Universitetet i Oslo

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Matkulturelle minoriteter
Introduksjon til tema: Kristin Gregers Eriksen, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge 
Muslimsk veiviser: Yasmin Elmousaoui og Zeynab Bouhedjeur
Romsk veiviser: Safira Josef

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 14.00 Parallellsesjoner

Parallell 1a) Praksisdialog del 1

Tema 1: Hvordan bruke matkulturelle minoriteter på egen skole som en ressurs i mat- og helseundervisning?

Tema 2: Hvordan bruke nærmiljøet i mat- og helseundervisning?

Parallell 1b) Forskning

Tema 1: Evaluering av de praktisk-estetiske fagene i fagfornyelsen, LK20

Tema 2: En smakebit av aktuell forskning på mat- og helsefaget

14.00 – 14.30 Praksisdialog del 2: Tverrfaglig mat og helse

14.30 – 15.00 Pause

15.00 – 15.30 Nye kostråd; Kapittel om prosessering
Elling Bere, professor og seniorforsker Folkehelseinstituttet/Universitetet i Agder

15.30 – 16.00 Tverrfaglighet i praksis: Spire-prosjektet og kreativ problemløsning som metode
Susanne Moen Ouff, førstelektor ved Universitetet i Sørøst-Norge

16.00 – 16.30 Spørretime - Få svar på det du lurer på om mat- og helsefaget

16.30 – 16.45 Oppsummering og avslutning

Presentasjon av poster

Forskere, studenter, undervisere og lærere fra grunnskole og høyere utdanning i mat og helse inviteres til å dele kunnskap, resultater og erfaringer på Mat- og helsekonferansen 2023. Forskningsfunn eller undervisningsopplegg presenteres som poster, og må meldes inn på e-post til indj@hvl.no.

Beste poster premieres, og det deles ut en jury-pris og en publikumspris.

Vurderingskriterier for jury-pris

  • Blikkfang
  • Tydelig budskap
  • Strukturert og gjennomarbeidet
  • Faglig innhold med klar relevans for mat- og helsefaget
  • Hensiktsmessig bruk av figurer, bilder, tabeller
  • Helhetsinntrykk

Frist for påmelding av poster: 08. oktober 2023

Følgende informasjon inkluderes i e-post:

  • Tittel på poster
  • Navn og arbeidssted til forfattere
  • Sammendrag av posterens innhold (maks 200 ord)

Postere vurderes fortløpende. Enkelte posterforfattere vil bli invitert til å gi en kort muntlig presentasjon av posteren.
På konferansedagen henges posterne opp utenfor konferanselokalet mellom kl. 09.00 og 09.30. Anbefalt minimum størrelse på poster er A2-format (42 x 60 cm).
Eksempler på postere som har blitt presentert på tidligere konferanser kan du se på matoghelse.org

Mer informasjon?

For spørsmål eller behov for ytterligere informasjon om konferansen, kontakt Ingrid Laukeland Djupegot.

Om konferansen

Mat- og helsekonferansen er en årlig konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Mat og helse i skolen, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet og en høyere utdanningsinstitusjon som tilbyr utdanning i mat og helse. Årets utdanningsinstitusjon er Universitetet i Sørøst-Norge, campus Vestfold.

matoghelselogo.jpg