Mat- og helsekonferansen 2022

matoghelse_2022.jpg
Foto: Merete Hagen Helland

Mat- og helsekonferansen 2022 gjennomføres i Levanger 3.november. Tema for årets konferanse er smak og bærekraft.

Campus Røstad ligger ca 50 km/50min nord for Trondheim lufthavn Værnes. Det går tog direkte fra flyplassen til campus. Togstasjonen Røstad er første holdeplass etter Levanger sentrum, og det går gangvei fra holdeplassen til/fra campus. Det går tog til/fra flyplassen hver time på dagtid (med noen halvtimesavganger i tillegg). På kveldstid går togene annenhver time. Sjekk gjerne togtidene før du bestiller reise.

Overnatting

Trenger du overnatting i tilknytning til konferansen? Nord universitet, campus Levanger, har en avtale med Thon Partner Hotel Backlund, (telefon +47 74081600) som ligger i Levanger sentrum (kartmarkering 1).

Hotellet har 65 hyggelige rom, og en god restaurant med fokus på lokale råvareprodusenter. Det er en fin spasertur på ca. 15 minutter mellom hotellet og campus på Røstad (kartmarkering 2), enten via havneområdet over gangbrua Holmgangen, eller langs Kirkegata og over brua langs vegen over til Stabelvollen. Benytt avtalekode «UHA1» når du bestiller rom, for å få avtalepris på overnattingen.

Det finnes parkeringsmuligheter for bil på campusområdet til Nord universitet, mellom togstoppet på Røstad og hovedbygget.

overnatting.gif

Priser

Konferanseavgift for medlemmer i Mat og helse i skolen kr 200,00

Konferanseavgift for deltakere uten medlemskap i Mat og helse i skolen kr 600,00

Konferanseavgift for deltakere via DeKom-kurs i 2022 kr 200,00

Presentasjon av poster


Under mat- og helsekonferansen er det mulig å melde på postere med følgende tema:
1) Forskning som er relevant for mat- og helsefaget
2) Praksiseksempler fra mat- og helseundervisning
a. Vurdering for læring
b. Undervisningsopplegg
c. Tverrfaglig samarbeid

Til årets konferanse er vi særlig interessert i postere som omhandler tema smak og bærekraft

Postere sendes inn på forhånd til indj@hvl.no
Følgende informasjon inkluderes i e-post:
- Postertittel
- Navn og arbeidssted til forfattere
- Sammendrag av posterens innhold (maks 250 ord)

Påmeldingsfrist for poster er 16. oktober

Posterne henges opp utenfor konferanselokalet i tidsrommet mellom kl. 09.00-09.45 på konferansedagen. Vi er tilgjengelig og hjelper gjerne til. Posteren må ikke overskride 135 cm i høyde og 95 cm i bredde.

Innsendte postere kan bli valgt ut for en kort muntlig presentasjon, ca. 2-3 minutter.

Spørsmål?

For spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:
Kontakt Ingrid Laukeland Djupegot indj@hvl.no

Inspirasjonskurs på Geitmyra Credo 4. november kl. 09 - 14


I forlengelse av konferansen holder Geitmyra Credo et inspirasjonskurs for mat- og helselærere på ungdomstrinnet. Prisen for kurset er 150,- Mer informasjon om kurs og påmelding