Mat- og helsekonferansen 2022

matoghelse_2022.jpg
Foto: Merete Hagen Helland

Mat- og helsekonferansen 2022 gjennomføres i Levanger 3.november. Tema for årets konferanse er smak og bærekraft.

Presentasjon av poster


Under mat- og helsekonferansen er det mulig å melde på postere med følgende tema:
1) Forskning som er relevant for mat- og helsefaget
2) Praksiseksempler fra mat- og helseundervisning
a. Vurdering for læring
b. Undervisningsopplegg
c. Tverrfaglig samarbeid

Til årets konferanse er vi særlig interessert i postere som omhandler tema smak og bærekraft

Postere sendes inn på forhånd til indj@hvl.no
Følgende informasjon inkluderes i e-post:
- Postertittel
- Navn og arbeidssted til forfattere
- Sammendrag av posterens innhold (maks 250 ord)

Påmeldingsfrist for poster er 16. oktober

Posterne henges opp utenfor konferanselokalet i tidsrommet mellom kl. 09.00-09.45 på konferansedagen. Vi er tilgjengelig og hjelper gjerne til. Posteren må ikke overskride 135 cm i høyde og 95 cm i bredde.

Innsendte postere kan bli valgt ut for en kort muntlig presentasjon, ca. 2-3 minutter.

Spørsmål?

For spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:
Kontakt Ingrid Laukeland Djupegot indj@hvl.no