Mat- og helsekonferansen 2021

matoghelsekonferanse.jpg
Foto: Tom Haga

Mat- og helsekonferansen arrangeres som fysisk konferanse på OsloMet torsdag 28. oktober 2021. Tema for konferansen er: Med mat- og helsefaget inn i framtida: Fagfornyelse, forankring og forskning. Målgruppe for konferansen er lærere som underviser i mat og helse, samt forskere og andre som er engasjert i faget.

Les mer om fordelene med å være medlem i Landslaget for mat- og helse i skolen

matoghelse.org

Program

Velkommen 

 • 09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og lett servering
 • 10.00 – 10.30 Åpning av konferansen

Fagfornyelse og forskning

 • 10.30 – 10.45 Kompetanse i grunnskolen og rekruttering til høyere utdanning. 

Kunnskapsdepartementet.

 • 10.45 – 11.05 Fagfornyelse, forankring og forskning.

Inger Lise Fevang Jensen, tidligere styreleder Landslaget for mat og helse i skolen.

 • 11.05 – 11.20 Kulturelt innslag

 

 • 11.25 – 11.45 Oppdatering av de nordiske ernæringsanbefalingene: helsefremmende og bærekraftige 

Anne Høyer, seniorrådgiver, faglig prosjektsekretær Nordic Nutrition Recommendations 2022, Helsedirektoratet.

 • 11.45 – 12.05 Bærekraftig matforbruk.

Hanne Torjusen, forsker III, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

Gunnar Vittersø, forsker II, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

12.05 – 13.00 Minglelunsj

Læreplan, kompetanse og rekruttering

 • 13.00 – 13.20 Tidlig innsats i mat- og helse, 1. – 4. trinn. 

Merete H. Helland, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger.

Eli Kristin Aadland, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet.

 • 13.20 – 13.40 Mat- og helsefagets ubrukte potensial – med perspektiver på framtida.

Cecilie Beinert, førsteamanuensis, Universitetet i Agder.

 • 13.40 – 14.00 Med utgangspunkt i kompetansen elevene viser? Om læreres undervisning i matlaging på ungdomstrinnet. 

Karen Lassen, førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge.

 • 14.00 – 14.20 Mat- og helsefaget og yrkesfag i videregående opplæring.

Espen Lynghaug, spesialrådgiver kompetanse og utdanningspolitikk, NHO Mat og Drikke.

 • 14.20 – 14.40 Kommunalt nettverk i mat- og helsefaget.

Marianne Borthen, adjunkt, Faggruppeleder i mat og helse,  Lillestrøm kommune.

14.40 – 15.10 Pause med lett servering

Mat og helse – fra ernæring til fellesskap

 • 15.10 – 15.30 Et historisk blikk på mat og spisevaner i Norge. 

Annechen Bahr Bugge, forsker I, Forbruksforskningsinstituttet SIFO, OsloMet.

 • 15.30 – 15.50 Mat og måltider i skolen: En helhetlig tilnærming for læring, mestring og trivsel.

Eva Rustad de Brisis, seniorrådgiver, Helsedirektoratet.

 • 15.50 – 16.10 Måltidet i LK20.

Eldbjørg Fossgard, professor emerita, Høgskulen på Vestlandet.

 • 16.10 – 16.50 Praksiserfaringer fra mat- og helselærere.

Erfaringer fra 4. trinn, Ellen Bakken, Løkeberg skole

YouTube: Synnøves kjøkken, Synnøve Helland, Iglemyr skole.

Hvordan jobbe med bærekraft på ungdomstrinnet? Sigrid Bye-Bakke, Klæbu ungdomsskole.

 • 16.50 – 17.00 Med LMHS og mat- og helsefaget inn i framtida!

Eli Kristin Aadland, styreleder Landslaget for mat og helse i skolen.

19.00 Jubileumsmiddag (egen påmelding)

 

 

Presentasjon av poster

Under mat- og helsekonferansen er det mulig å melde på postere med følgende tema: 

Postere meldes inn på forhånd til indj@hvl.no

Følgende informasjon inkluderes i e-post:

 • Postertittel
 • Navn og arbeidssted til forfattere
 • Beskrivelse av posterens innhold (maks 250 ord) 

Påmeldingsfrist for poster er 01. oktober

Posterne henges opp utenfor konferanselokalet i tidsrommet mellom kl. 8.45-09.45 på konferansedagen. Vi er tilgjengelig og hjelper gjerne til. Posteren må ikke overskride 135 cm i høyde og 95 cm i bredde.

Dersom tiden tillater det vil vi forsøke at alle som stiller med poster får presentert den kort, ca 2-3 min.

Spørsmål? 

For spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon: 

Kontakt Ingrid Laukeland Djupegot indj@hvl.no 

 

 

Jubileumsmiddag

I 2020 var den faglige interesseorganisasjonen Landslaget for mat og helse i skolen 100 år! Dette blir feiret med en jubileumsmiddag, som arrangeres samme dag som mat- og helsekonferansen. Alle konferansedeltakere er velkommen til å delta på middagen. Det blir servert en 3-retters meny med drikke, og egenandel for middagen er kr. 450,-. Egen påmelding.

Sted: OsloMet Pilestredet 52. Transport blir organisert. Mer informasjon kommer. 

Antrekk: Pent, gjerne bunad.  

 

Om konferansen

Mat- og helsekonferansen arrangeres av Landslaget for mat og helse i skolen, i samarbeid med OsloMet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet. 

logo1.jpg

 

Sponsorer

logo_sponsor_nett.jpg
logo2 kopi.jpg