Leken læring med skolemelk

Nå skal elevene få matematikk og kunnskap om kosthold og fysisk aktivitet rett inn med skolemelka.Det nye designet er utviklet av fagpersoner fra Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA) og Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen (Matematikksenteret). Målet er å engasjere og motivere for mer læring.

Det siste halve året har fagpersoner innen matematikk, kosthold og fysisk aktivitet jobbet tett sammen med elever og designere for å få ferdig oppgaver, «grublerier» og fakta på 44 unike melkekartonger. Både stilen på designet og innholdet er blitt til med utgangspunkt i tilbakemeldinger fra elever. Konseptet består av morsomme og detaljrike illustrasjoner med tekst og oppgaver innen matematikk, kosthold og fysisk aktivitet.

Nybrottsarbeid for de nasjonale sentrene

De to nasjonale sentrene har lang erfaring med å lage oppgaver som skal få barn til å engasjere seg og motiveres for læring, men det er første gang de får boltre seg på melkekartonger. Det var Matematikksenteret som hadde den opprinnelige ideen til designprosjektet.

Skolemelk_videograbD.jpg
– Det har vært utrolig spennende, men også utfordrende. Vi har jobbet hardt for å få illustrasjoner, oppgaver og tekst til å passe inn på en liten flate, og samtidig beholde den faglige kvaliteten på innholdet, forteller Anne-Gunn Svorkmo ved Matematikksenteret og Therese Halvorsen ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

– En viktig del av Matematikksenterets arbeid er å vise hvor spennende matematikk kan være. I dette prosjektet får vi vist fram innfallsvinkler og tenkemåter som kanskje er ulikt det barna møter på skolen. Vi håper det vil skape nysgjerrighet og motivasjon til å lære mer, sier leder for Matematikksenteret, Kjersti Wæge.

Skolemelk_videograbA.jpg
Det siste halve året har fagpersoner, designere og representanter fra TINE gjennomført flere workshops for å komme i mål til skolestart.

Matematikksenteret fikk med seg MHFA på ideen, og sammen tok de kontakt med TINE, som allerede hadde planer om å fornye designet og dermed var klar til å sette i gang et nytt samarbeid.

– Vi så på dette samarbeidsprosjektet som en god mulighet til å nå ut til elever og skoler i hele landet. På melkekartongene ønsker vi å formidle informasjon om fysisk aktivitet og kosthold på en litt leken og morsom måte. Kanskje kan også melkekartongene bidra til samtale og felles undring i spisepausen sammen med læreren. Det er i hvert fall noe vi håper på. Vi håper også at elevene blir inspirert til å prøve ut og søke mer kunnskap om det som formidles på kartongene, sier leder for MHFA, Ingrid Leversen.

Skolemelk_videograbB.jpg
Melk med ekstra næring til hjernen! Det nye designet på skolemelka er laget for å fremme kunnskap og fakta om matematikk, kosthold og fysisk aktivitet

Elever også med i utviklinga

Et team fra byrået Bouvet Trondheim ble engasjert til å lage illustrasjoner og design, og dermed var det hele i gang. Det siste halve året har elever, fagpersoner, designere og representanter fra TINE gjennomført flere workshops for å komme i mål til skolestart.

Også nynorsk på kartongen

Noen steder i landet er nynorsk den naturlige målformen. Dette gjenspeiles i skole og opplæring. TINE ønsker å ta begge målformer i bruk. Derfor vil noen av kartongene ha nynorsk tekst.

TINE som medspiller

TINE er opptatt av å bidra med læring og kunnskap inn i skolen, og de har fulgt designprosjektet på nært hold, både som veileder og kreativ medspiller. Det faglige innholdet er ivaretatt av de to nasjonale sentrene, men flere av oppgavene er laget med utgangspunkt i TINEs satsinger innen ernæring, matsvinn, bærekraft og miljø.

– Riktig kosthold er viktig for læring og utvikling og derfor ønsker TINE å bidra med mat og drikke til skolebarn. Også innpakningen er viktig. Samarbeidet med de nasjonale sentrene har gitt oss innsikt og inspirasjon i utviklingen av nytt design på skolemelka der målet er å engasjere og motivere for mer læring, sier TINEs konsernsjef Hanne Refsholt.

Les og lær mer på Skolelyst.no

Mer informasjon om prosjektet ligger på www.skolelyst.no. Her vil det også ligge forklaringer og fasit til oppgavene som er laget av Matematikksenteret og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Fakta om de to sentrene:

Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen (Matematikksenteret)

Ble etablert i 2002 av Kunnskapsdepartementet. Senteret har som hovedoppgave å lede og koordinere utvikling av nye og bedre arbeidsmåter og læringsstrategier i matematikkopplæringen i barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanningen i Norge. Senteret ligger ved NTNU i Trondheim.

Mer info: http://www.matematikksenteret.no

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA)

Senteret ble etablert høsten 2013 av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet i fellesskap. Ett av senterets oppgaver er å styrke arbeidet med mat og måltider og fysisk aktivitet i barnehager og skoler som en viktig del av barn og unges læringsmiljø. Senteret ligger ved Høgskulen på Vestlandet.

Mer info: http://www.mhfa.no

Skolemelk_videograbC.jpg
Alle sidene på en melkekartong «henger sammen», og mange av oppgavene er lagt opp slik at elevene må samarbeide for å finne svaret.

 

Har du spørsmål om prosjektet? Ta kontakt med:

Beate Horg, kommunikasjonsansvarlig ved Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen, (Matematikksenteret), tlf. 412 11 821.

Therese Halvorsen Røst, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, tlf. 55 58 70 73/ 922 69 194.

TINE Pressevakt, tlf. 48230994.