Kropp og selvfølelse og kroppssnakking

Nye læringsressurser knyttet til kropp og selvfølelse og kroppssnakking. Ressursene inneholder oppgaver, tips og råd til deg som lærer eller som arbeider med barn og unge.

Læringsressurser

Kropp og selvfølelse

Når man går inn i ungdomsårene erfarer mange at selvfølelsen blir dårligere. Man blir blant annet mer reflektert – man skjønner stadig mer av seg selv, og man begynner å sammenligne seg mer med jev...

Gå til kropp og selvfølelse

Kroppssnakking

I ungdomstiden er det vanlig at man opplever at selvfølelsen blir dårlgere. Nedgangen i selvfølelsen knyttes i stor grad til endringer som skjer i forbindelse med puberteten og kroppsbildet (Guidon...

Gå til kroppssnakking