Gratis konferanse Bodø: Mat og måltid i barnehagen

176_jpg.jpg

Vi ønsker deg velkommen til konferanse i Bodø tirsdag 29 januar 2019. Vil du vite mer om hva som er nytt? Hvordan henger retningslinjen sammen med rammeplanen? Hvordan kan vi jobbe med at mat og måltider blir en del av barnehagen sin pedagogisk virksomhet?

Program

Påmelding

Vi ønsker deg velkommen til konferanse i Bodø

Hold av tirsdag 29. januar 2019! Da holdes den første av flere regionale konferanser om mat og måltider i barnehagen i lys av ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen, som ble lansert 6.desember 2018.

Vil du vite mer om hva som er nytt? Hvordan henger retningslinjen sammen med rammeplanen? Hvordan kan vi jobbe for at mat og måltider blir en del av barnehagen sin pedagogisk virksomhet? Hvordan kan barnehagen bruke måltider og mataktiviteter som del av det pedagogiske arbeidet der barna får medvirke, utforske og undre seg?

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes med 500 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding.

Ved spørsmål, avmelding eller behov for ytterligere informasjon:

Kontakt Mirjam Kristoffersen mikr@hvl.no