Halvdagskonferanse kroppsøving: Bergen

culis09ad3mu-har-bildet-t.o.o-1024x683_16_9.jpg

Velkommen til gratis halvdagskonferanse for kroppsøving. Vi setter fokus på vurdering, deltakelse og ny læreplan i kroppsøvingsfaget.

Program

Påmelding

Konferansen er gratis og retter seg mot lærere som underviser i kroppsøving, men er åpen for alle som arbeider med kroppsøvingsfaget.

Vi setter fokus på:

  • Ny læreplan
  • Vurdering
  • Deltakelse 

Konferansen er gratis, men på grunn av bestilling av mat og for å utnytte tilgjengelige deltakerplasser best mulig, ber vi om at du melder fra dersom du blir forhindret fra å komme. Manglende oppmøte uten avmelding belastes med 500 kr, derfor ber vi om fakturainformasjon ved påmelding. Avmelding må skje innen 18.11.19.

Kontaktperson

Gisle Vedvik Tjellaug gitj@hvl.no