Bruker du skolemelk-kartongene i undervisningen?

Nå er alle de 44 forskjellige oppgavene og «grubleriene» på skolemelk-kartongene ferdige, og brukes daglig av elever i hele Norge. Vi ønsker nå å komme i kontakt med lærere som har erfaring med å bruke oppgavene i undervisningen, og som har lyst til å formidle sine tips!

Målet med oppgavene og "grubleriene" på skolemelk-kartongene er å engasjere og motivere for mer læring. Konseptet går ut på at alle sidene på en melkekartong «henger sammen», og inneholder oppgaver som elevene kan samarbeide om å løse. De er derfor godt egnet til å bruke i undervisningen. 

Vi vil gjerne komme i kontakt med lærere som bruker kartongene i undervisningen, og som har lyst til å formidle sine tips til andre lærere gjennom foto, tekst og film.

Send oss en e-post med skolens navn og e-post, navn på klassens lærer (gjerne også e-post), og klassetrinn. Merk e-posten med «Skolemelk». Frist for innsending av tips er 15. mars. 

Les og lær mer på Skolelyst.no

Mer informasjon om prosjektet ligger på skolelyst.no. Her ligger det også forklaringer og fasiter til mange av oppgavene.