Kompetanseutvikling gjennom webinar

I løpet av 2017 vil vi arrangere fem webinar med temaer innen mat- og måltidsaktiviteter.

Første august 2017 trer ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver i kraft. Mat- og måltidsaktiviteter er styrket i den nye planen. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Som barnehageansatt har du nå anledning til å delta i flere gratis webinarer med fokus på mat og måltider i barnehagen.

Et webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar. Via barnehagens PC kan du følge forelesninger hvor du får anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer til foredragsholderen via en chat funksjon.

Gjennomførte webinarer

Tema for høstens webinarer

September: Barns medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter

November: Her tar vi imot innspill til tema fra dere som jobber i barnehager: post@mhfa.no

Påmelding

Webinarene er gratis. 100 barnehager kan delta på hvert webinar, og det er første mann til møllen prinsippet. Høstens webinarer vil lanseres på denne siden i august 2017.

Spørsmål kan sendes til post@mhfa.no