Kompetanseutvikling gjennom webinar

I løpet av 2017 vil vi arrangere fem webinar med temaer innen mat- og måltidsaktiviteter.

Fra første august 2017 er ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådt i kraft. Mat- og måltidsaktiviteter er styrket i den nye planen. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god helse.

Som barnehageansatt har du nå anledning til å delta i flere gratis webinarer med fokus på mat og måltider i barnehagen.

Et webinar er en sammenslåing av ordene web og seminar. Via barnehagens PC kan du følge forelesninger hvor du får anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer til foredragsholderen via en chat funksjon.

Gjennomførte webinarer

 

Webinarene er gratis. 100 barnehager kan delta på hvert webinar, og det er første mann til møllen prinsippet.

Det blir et nytt webinar i November. Tema og dato er ikke satt. Her tar vi imot innspill til tema fra dere som jobber i barnehager: post@mhfa.no