UNGKOST 3. Landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4.- og 8. klasse i Norge, 2015.

Ungkost 3 er en landsomfattende kostholdsundersøkelse blant elever i 4. og 8. klasse i Norge. Kostholdet ble kartlagt i et utvalg av 636 4.klassinger og 687 8.klassinger i løpet av 2015 ved hjelp av en internettbasert matdagbok.

Resultatene viser at kostholdet til barn og unge som deltok i Ungkost 3 i stor grad er i tråd med anbefalingene fra helsemyndighetene. De ernæringsmessige svakhetene i kostholdet består fortsatt av et for høyt inntak av mettet fett, tilsatt sukker, og lite frukt, grønnsaker og fisk.

Målgruppe

Alle som jobber med barn og unge i kantine, skole og skolehelsetjeneste, ansatte i UH- og andre forskningsmiljø. Rapporten vil også kunne leses av andre med interesse for ernæring.

Utarbeidet av

Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Mattilsynet.

Fagområde

Kosthold

Les mer om UNGKOST 3