Valgfaget fysisk aktivitet og helse

Ingrid_bilde3_bValgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte og bidra til et reflektert og bevisst forhold til sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet, og gi elevene innsikt i god balanse mellom energiinntak og energiforbruk.

Sentralt i valgfaget er ulike typer fysisk aktivitet som gir fysiske utfordringer og positive opplevelser, herunder tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv.

Valgfaget fysisk aktivitet og helse henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også inngå.

Ressurser for valgfaget: