Mat og helse

 I ressursbasen Mat og helse finner du læringsressurser og nyttig materiell for faget. Ressursene for mat og helse er delt inn i barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring.

Mat og helsefaget i skolen er et allmenndannende, praktisk og estetisk fag. Det er delt inn i tre hovedområder; mat og livsstil, mat og forbruk, mat og kultur. Gjennom fokus på matglede, folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og det flerkulturelle samfunn skal elevene få en bevisst holdning og evne til å kritisk reflektere rundt mat og måltid.

Matvanene våre reflekterer både individuelle valg, kulturelle uttrykk og religiøs overbevisning, og er på den måten en sentral del av identiteten vår. Samtidig er mat og måltid en viktig faktor for fysisk og psykisk helse, og for sosialt velvære.

Gå til ressursbasen Mat og helse