Kroppsøving

Boys sitting on pile of exercise mats in school hallI ressursbasen Kroppsøving finner du læringsressurser for faget. Ressursene for kroppsøving er delt inn i barnetrinn, ungdomstrinn og videregående opplæring.

Kroppsøving er et allmenndannende fag som skal inspirere elevene til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede.

Kroppsøving er det tredje største faget i norsk skole og skal medvirke til at elevene opplever glede, mestring og inspirasjon til å være med i ulike aktiviteter og i aktivitet med andre. Kroppsøving skal bidra til at barn og unge utvikler en positiv selvoppfatning og identitetsfølelse, og gi elevene fysiske utfordringer og mot til å tøye egne grenser.

Sentralt i faget står bevegelseslek, allsidig idrett, fair play, dans, svømmedyktighet og friluftsliv. Kroppsøving består av fire hovedområder som er synliggjort gjennom kompetansemål etter årssteg.

Gå til ressursbasen Kroppsøving