Fysisk aktivitet i skolen

FasiliteterI ressursbasen Fysisk aktivitet i skolen finner du ulike ressurser og eksempler fra skoler om gjennomføring av fysisk aktivitet i skolen.

Regelmessig fysisk aktivitet i skolen utenom kroppsøvingstimene bidrar til stimulering av en variert og aktiv skolehverdag. De nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet blant barn og unge er 60 minutter hver dag og aktivitetene bør tilpasses barnas utviklingsnivå, være lystbetonte og legge grunnlag for livslang bevegelsesglede.

Fysisk aktivitet i skolen gjennomføres ofte gjennom å organisere aktiviteter i et utvidet storefriminutt eller midttime, timeplanfestet tid eller gjennom integrering av fysisk aktivitet som læringstilnærming i andre fag.

Regelmessig fysisk aktivitet i skolen har vist seg å ha positiv effekt på flere faktorer som for eksempel fysisk helse, psykisk helse, trivsel, sosial tilhørighet og integrering, læringsmiljø og læring.

Gå til ressursbasen Fysisk aktivitet i skolen