Sjekklister til retningslinje for mat og måltider i skolen

Til deg som leder eller ansatt i skole, SFO eller kantine, helsesøster, elev eller andre på skolen som er opptatt av trivelige måltider og et variert og godt mattilbud. Disse sjekklistene kan og bør brukes i et felles arbeid med skolemåltidet. En suksessfaktor for endrings- og utviklingsarbeid er at det er godt forankret, både i planer og i mennesker. Sjekklistene kan benyttes i en ressursgruppe for skolemåltid, med representanter fra ledelse, SFO, kantine, skolehelsetjeneste og elever, eller i skolemiljøutvalget for å jobbe målrettet med måltid og mattilbud.

 

sjekkliste

Sjekkliste for barneskole og SFO, bokmål

Sjekkliste for barneskule og SFO, nynorsk

 

Sjekkliste for ungdomsskolen, bokmål

Sjekkliste for ungdomsskulen, nynorsk

 

Sjekkliste for videregående skole, bokmål