Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Målgruppe: Barnehagens ansatte, barnehagestyrer- og eier

Utarbeidet av hvem: Helsedirektoratet

Fagområde: Mat og måltider

Om retningslinjene: Mat og drikke som inntas i barnehagen utgjør en betydelig del av barns totale kosthold. Dette gjelder enten den er medbrakt eller servert. Hjem og familie har det grunnleggende ansvaret for barns kosthold, men fordi så mange måltider inntas i barnehagen, har barnehagen stor innflytelse på barnas matvaner, kosthold og helse. Barnehagen er en pedagogisk og helsefremmende institusjon. Barnehagens arbeid med helse, måltider, kosthold og hygiene er nedfelt i barnehageloven, rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Dette heftet utgitt av Helsedirektoratet i 2007, inneholder helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Retningslinjene er utformet som korte og konkrete punkter, med utfyllende informasjon til hvert punkt. Punkt 1-8 er om måltider og punkt 9-15 er om mat og drikke. Retningslinjene bygger på gjeldende anbefalinger for ernæring. Kunnskapsgrunnlaget er gitt bakerst i heftet.

Her kan du lese Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen