Samtaleverktøy om kosthold og aktivitet

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et gratis samtaleverktøy som gjør det enklere å snakke med barnefamilier om kosthold og fysisk aktivitet.

«Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet» er et gratis samtaleverktøy som gjør det enklere å snakke med familier om noe av det mest elementære i alle barns hverdag, nemlig mat og fysisk aktivitet.

Samtaleverktøyet er laget med tanke på skolestartundersøkelsen, men kan brukes i andre sammenhenger. Tema som tas opp er mat, bevegelse, lek, døgnrytme og skjermaktivitet. Materiellet er basert på illustrasjoner med lite tekst og kan fungere godt i møte med minoritetsspråklige.

Det medfølger 15 plansjer og en veileder for helsesøster som er tilpasset barn i alderen 2-9 år. Verktøyet er utviklet av Kreftforeningen i samarbeid med helsesøstre og fysioterapeut. Det er sist oppdatert i 2017.

Gå til «Gode vaner for god helse – barn, kosthold og fysisk aktivitet»