Religion og mat i barnehagen

Mat og måltid er en god arena for å skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Eva Lindhardt gir her eksempler på hvordan mat og religion kan utforskes og knyttes til flere mål i rammeplanen.

Har min Gud noen livretter?

Mat og religion assosieres fort med forbud og restriksjoner. Men religiøse og kulturelle mattradisjoner er så mye mer. Her får du bakgrunnskunnskap om og eksempler på tilnærming til mat og religion i barnehagehverdagen.

Eva Lindhardt er høgskolelektor og underviser og forsker i tilknytning til RLE i barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet. Foredraget ble første gang presentert på et webinar for barnehager i januar 2018.

Forankring i Rammeplan for barnehagen

  • Barnehagen skal synliggjøre variasjoner i verdier, religion og livssyn. Det skal være plass for en åndelig dimensjon i barnehagen som må brukes som utgangspunkt for dialog og respekt for mangfold.
  • Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar.

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan kan vi forhindre at vi blir for opptatt av hva som er forbudt i en gitt religion?
  • Hvordan kan vi skape rom for felles undring om mat og religion?
  • Hvordan kan vi synliggjøre ulike mattradisjoner og matkulturer i barnehagen?

Flere ressurser

Måltidet som pedagogisk arena – inspirasjon og aktiviteter

Åtte nasjonale sentre i utdanningen har sammen utviklet et hefte med forslag til konkrete aktiviteter tilknyttet mat og måltid. «Måltidet i lys av identitet og kultur» (s. 6) er relevant for temaet mat og religion.