Regionale konferanser om mat og måltider i skolen 2015/2016

Bra mat og trivelige måltider er en viktig del av læringsmiljøet. Dette vil være temaet for en rekke regionale konferanser, seminardager og nettverksmøter som senteret vil være involvert i det inneværende skoleåret.

Formålet med konferansene er å styrke det arbeidet som blir gjort over hele landet for å tilrettelegge for gode skolemåltider, utveksle erfaringer og få kjennskap til prosjekter med skolemåltidet i fokus.

Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen vil bli presentert.

Målgruppen for arrangementene er skoleeiere, -ledere og -ansatte, kantinepersonell og -ledere, folkehelsekoordinatorer, helsesøstre og andre som er involvert i elevenes læringsmiljø.

På denne siden legges det fortløpende ut informasjon om arrangementene. Har du spørsmål, kontakt senteret v/mari.helene.karstad@hib.no.


Østfold – 2. desember 2015

Program

Hordaland – 4. desember 2015

Program

Nordland, Troms og Finmark – 1. mars 2016

Program

Rogaland – 9. mars 2016

Nettverkssamling for kantineansatte arrangert av Rogaland fylkeskommune

Telemark, Vestfold og Buskerud – 31. mars 2016

Program

Østfold – 4. april 2016

Program

Aust- og Vest-Agder – 13. april 2016

Program

Oslo – 26. april 2016

Program

Hedmark og Oppland, for grunnskolen – 27. april 2016

Program

Nord- og Sør Trøndelag – 26. mai 2016

Program

Hedmark, for videregående skole – 16. juni 2016

Sogn og Fjordane – 22 september 2016

Program

Akershus – 20. oktober 2016

Program

 

Kart som viser hvor konferansene holdes