Oppdragsbrev

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet mottar årlige oppdragsbrev fra Utdanningsdirektoratet. Alle de ti nasjonale sentrene mottar et felles oppdragsbrev, i tillegg til et senterspesifikt oppdragsbrev. Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet får oppdrag både fra Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet.

Oppdragsbrev for 2016 til de nasjonale sentrene