Ansatte

GudbjørgGudbjoerg2 Øen – Senterleder
Bakgrunn: Dosent i helsefag og pedagogikk. Cand. San. med fordypning i helsepsykologi og forebyggende helsearbeid. Sykepleier med videreutdanning i pediatri, psykiatri og helsesøster.
Erfaring fra spesialist- og primærhelsetjenesten, videregående skole og høgskole.Forskningsfelt: Forebygging av overvekt hos barn og unge. Redaktør og forfatter.
+47 55 58 58 82
Gudbjorg.oen@mhfa.no
ingrid2Ingrid Leversen – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Ph.d.-grad og hovedfag i helsepsykologi og helsefremmende arbeid fra Universitetet i Bergen. Utdannet sykepleier. Har mange års erfaring med forsknings- og prosjektarbeid om helsevaner, psykososialt miljø og trivsel blant barn og unge.
+47 55 58 75 33
Ingrid.leversen@mhfa.no
henning2Henning Klafstad – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Master of Arts in Interactive Multimedia fra Bath University College.
20 års erfaring innen multimediaproduksjon, Prosjektutvikling, og ledelse ved Senter for nye medier, HiB.
+47 55 58 59 20
Henning.klafstad@mhfa.no
amundAmund Langøy – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Master i Idrettsvitenskap fra HINT. Førstelektorkandidat med erfaring fra UH sektoren. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fysisk aktivitet, kroppsøvingsfaget, friluftsliv og ledelse. Jobber også ved Idrettsseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen.
amla@mhfa.no 
mari2Mari Helene Kårstad – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Mastergrad i klinisk ernæring, i tillegg grunnfag i psykologi og videreutdanning i måltidskunnskap.
Erfaring fra spesialisthelsetjenesten (med barn, unge og voksne) og forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til ernæring.
 +47 473 66 912
Mari.helene.karstad@mhfa.no
 Sissel Øvrebø Semshaug – Rådgiver
Bakgrunn: Utdannet førskolelærer med fordypning innen fysisk fostring. Har i tillegg en Bachelorgrad i Management fra Handelshøyskolen BI. Har lang erfaring som pedagogisk leder og daglig leder i barnehage.
 +47 55 58 71 58
Sissel.Ovrebo.Semshaug@mhfa.no
Britt Unni Wilhelmsen – Professor
Bakgrunn: Professor i helsefag og profesjonsvitenskap. Dr. philosgrad i helsefremmende arbeid fra Universitet i Bergen. Erfaring fra UH-sektor med undervisning i  folkehelse og mat og helse og med utvikling, utprøving  og evaluering av helsefremmende tiltak. Forskningsfelt: utvikling og evaluering av helsefremmende pedagogiske tiltak for unge på områdene alkoholbruk, kosthold og bruk av IKT i helsefremmende opplæring.
+47 55 58 76 81
Britt.wilhelmsen@mhfa.no
Marte Gausvik – Rådgiver
Bakgrunn: Bachelorgrad i folkehelsearbeid fra Universitetet i Agder og mastergrad i helsefremmende arbeid og helsepsykologi fra Universitetet i Bergen. Erfaring som forskningsassistent og prosjektleder fra arbeid innenfor temaene helsevaner-, sosial ulikhet- og miljøfaktorer blant barn og unge.
+47 55 58 70 28
Marte.Gausvik@mhfa.no
Ann-Helen Odberg – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Hovedfag i idrettsvitenskap fra NIH. Førstelektor og mange års erfaring fra UH sektoren. Forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til fysisk aktivitet, idrett, kroppsøvingsfaget og didaktiske praksiser. Erfaring med strukturelle folkehelsetiltak i arbeid med barn og unge på ulike arenaer.
+47 55 58 58 78
Ann-Helen.Odberg@mhfa.no
Lene Bakke – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Mastergrad i human ernæring, har studert næringsmiddelteknologi og er utdannet kokk. Har grunnfag i psykologi og pedagogikk. Erfaring fra UH-sektor med undervisning, forskning og utviklingsarbeid innen folkehelse, mat og helse i skolen og i barnehagelærerutdanningen.
+47 55 58 56 70
Lene.bakke2@mhfa.no

Therese Halvorsen Røst – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Ph.d. i klinisk biokjemi og har mange års erfaring fra Universitetet i Bergen med forskning og studentveiledning på prosjekter innen livsstilssykdommer. Har også erfaring fra Høgskolen i Bergen med undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid innen folkehelse, mat og helse i skole og barnehage.

+47 55 58 70 73

 Therese.halvorsen.rost@mhfa.no

 

Hege2Hege Eikeland Tjomsland – Seniorrådgiver
Bakgrunn: Doktorgrad i helsefremmende arbeid fra UiB. Utdannet pedagog og har erfaring fra UH-sektoren med undervisning i pedagogikk. Forskningsfelt: Utvikling og evaluering av helsefremmende tiltak i skolen. Er ansatt i en kombinasjonsstilling som seniorrådgiver i senteret og førsteamanuensis på HiHM.
+47 55 58 79 49
Hege.Eikeland.Tjomsland@mhfa.no