Om nettverk for mat og måltid i barnehagelærerutdanningen

Nettverk for mat og måltid i barnehagelærerutdanningen skal bidra til forskningsformidling, erfaringsutveksling og faglig kontakt mellom UH-ansatte innen fagfeltet.

Nettverket arrangerer en årlig nettverkskonferanse og har kontakt mellom samlingene. Nettverket vil få et eget diskusjonsforum på mhfa.no.

Foto: Johner.se
Foto: Johner.se

Deltakere

Deltakere i nettverket er ansatte ved universitet og høgskoler med barnehagelærerutdanning, dvs UH-institusjoner som utdanner barnehagelærere.

Mandat

Et utkast til mandat for nettverket er utarbeidet i 2016. Endelig mandat vil bli vedtatt ved neste nettverksmøte.

Organisering

Nettverket er organisert med et arbeidsutvalg og en koordinator.

Koordinator

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, seniorrådgiver Lene Bakke, Lene.Bakke@mhfa.no.