Nytt nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Under årets nasjonale forskningskonferanse om kroppsøving, arrangert av seksjon for kroppsøving og idrettspedagogikk ved Norges idrettshøgskole, ble det tatt initiativ til et nasjonalt nettverk som blant annet skal fremme forskning på kroppsøving i skolen.

Boys sitting on pile of exercise mats in school hall

Årets nasjonale forskningskonferanse om kroppsøving var den fjerde i rekken som har til hensikt å holde kunnskap om kroppsøvingsfaget i bevegelse. Ansatte og masterstudenter ved høyskoler og universitet, og kroppsøvingslærere ved alle landets skoler, inviteres og samles rundt ny forskning, utveksler erfaringer, og etablerer nye nettverk.

Initiativer til det nye nettverket kommer fra forskere fra de fleste norske høgskoler og universitet som utdanner kroppsøvingslærere. Det nye nettverket ble formelt etabler i Oslo 15. august 2015 er for fagpersoner som er aktive i forskning og vitenskapelig utviklingsarbeid innen fagområdet.

Kroppsøving er et skole- og danningsfag for alle og det tredje største faget i grunnskolen. I dagens skole ser vi en positiv utvikling med ulike tiltak for å fremme fysisk aktivitet for barn og unge, men debatten rundt kroppsøving og fysisk aktivitet støtes ofte mot hverandre eller blandes sammen. Nettverkets hensikt er skape et nasjonalt engasjement og ønsker å fremme forskning som retter seg mot pedagogisk praksis i kroppsøving og idrettsfag, og om elevers læring i disse fagene. Nettverket ønsker å formidle kunnskap ut til allmennheten og fagfeltet nasjonalt og internasjonalt, og å være i dialog med Nasjonalt fagråd for idrett som er etablert av Universitets og Høgskolerådet.

 

Les mer om det nye nettverket her:

Sak på HiOA

Sak på HiB

Les også nyeste kartlegging av kroppsøvingsfaget ved Elverumskolen. Høgskolen i Hedmark.