Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

I juni 2016 ble Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag etablert. Nettverkets hensikt er å skape et nasjonalt engasjement om forskning på kroppsøving og idrettsfag, være et samlingspunkt for kunnskapsutviklingen og å være et kontaktpunkt for kommunikasjon og formidling for å imøtekomme samfunnets kunnskapsbehov på feltet.

Boys sitting on pile of exercise mats in school hall

Initiativet til nettverket kommer fra norske høgskoler og universitet som utdanner kroppsøvingslærere, og er for fagpersoner som er aktive i forskning og vitenskapelig utviklingsarbeid innen fagområdet.

Kroppsøving er et skole- og danningsfag for alle og det tredje største faget i grunnskolen. I dagens skole ser vi en positiv utvikling med ulike tiltak for å fremme fysisk aktivitet for barn og unge, men debatten rundt kroppsøving og fysisk aktivitet støtes ofte mot hverandre eller blandes sammen. Nettverkets hensikt er skape et nasjonalt engasjement og ønsker å fremme forskning som retter seg mot pedagogisk praksis i kroppsøving og idrettsfag, og om elevers læring i disse fagene. Nettverket ønsker å formidle kunnskap ut til allmennheten og fagfeltet nasjonalt og internasjonalt, og å være i dialog med Nasjonalt fagråd for idrett som er etablert av Universitets og Høgskolerådet.

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag arbeider for å:

-Styrke kunnskapsproduksjon om fagenes begrunnelser, legitimitet, verdigrunnlag, tolkningsrammer og innhold.

-Styrke kunnskapsproduksjon som er relevant for alle elevers læring og danning i skolefagene kroppsøving og idrettsfag gjennom forskning.

-Styrke kunnskapsproduksjon om undervisningspraksis i skolefagene kroppsøving og idrettsfag i grunn- og videregående skole, samt høyere utdanning.

 

Les mer om det nettverket her:

Nettverk for forskning på kroppsøving og idrettsfag

Les også om kartlegging av kroppsøvingsfaget ved Elverumskolen. Høgskolen i Hedmark.