Nettverk for mat og måltid i barnehagelærerutdanningen

Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet har etablert et nettverk for ansatte som har ansvaret for/underviser om mat og måltidet i barnehagelærerutdanningen.

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se
Foto: Johner Bildbyra AB

Dette er et faglig nettverk for ansatte i universitet og høgskolesektor som underviser i barnehagelærerutdanningen innen mat og måltid i barnehagen. Nettverket ble etablert i 2016 av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, på bakgrunn av ønsker og behov fra fagfeltet. Målet er blant annet å spre forskning og dele praksiserfaringer. Nettverket vil bli organisert med et arbeidsutvalg (AU) og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet er koordinator for nettverket.

Mer om nettverket

Nettverksmøte 28.04.17

Nettverksmøte 25.01.17

Nettverksmøte 26.01.16

Kontakt: Koordinator for nettverket Lene Bakke, Lene.Bakke@mhfa.no.