Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

anbefaling 0-5ar

Målgruppe: Ansatte i barnehage, skole, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, m.fl.

Utarbeidet av hvem: Helsedirektoratet

Om anbefalingene: I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye anbefalinger for fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Anbefalingene er tydeligere enn tidligere. Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper.

På sidene til Helsedirektoratet finner du anbefalinger om fysisk aktivitet for barn, med tips og råd om hverdagsaktivitet og hvordan redusere stillesitting.

Her finner du Helsedirektoratets anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting

 

Faktaark for ulike aldersgrupper

Helsedirektoratet har utviklet faktaark om de nasjonale anbefalingene om fysisk aktivitet og stillesitting. Faktaarkene er en konkretisering av det som er rettet mot ulike aldersgrupper.  Informasjonen som gis i faktaarkene er kort og konsis og gir nyttig informasjon om hvordan man kan fremme fysisk aktivitet for barn og unge. Det rettes her et særlig fokus på å stimulere til lystbetonte aktiviteter. Arkene passer godt til utskrift og distribuering til blant annet personalgrupper for barnehager, skoler, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og til foreldre.

Fysisk aktivitet og stillesitting – 0-5 år

Fysisk aktivitet og stillesitting – 6-12 år

Fysisk aktivitet og stillesitting – 13-17 år