Matportalen

matportalen

Målgruppe: Foreldre og barnehagens ansatte

Utarbeidet av hvem: Mattilsynet i samarbeid med Helsedirektoratet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, NIBIO, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og Statens strålevern.

Fagområde: Mat og måltider

Om portalen: Matportalen.no presenterer forbrukerrettet informasjon om sunn og trygg mat fra offentlige myndigheter. Målet til matportalen.no er å sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg. Matportalen.no omfatter også Matvaretabellen. Tabellen inneholder nivåer for næringsttoffer i over 1400 vanlige, norske matvarer. Under fanen «Barn» finner en god informasjon om kosthold og måltidsrutiner for barn. Her finner en også relevante artikler og tidligere stilte spørsmål og svar.

Her er lenke til Matportalen.no