Matlyst – en håndbok når måltidet er en utfordring

Matlyst3

Målgruppe: Foreldre, helsestasjon, barnehage og skole.

Utarbeida av kven: Boken ble utarbeidet gjennom et prosjekt i 2010-2011 med midler fra Helsedirektoratet. Prosjektgruppen bestod av pedagoger ved Gartnerveien barnehage og en sykepleier som også er mor til tre prematurfødte barn. I tillegg samarbeidet de nært med helsesøstre og ansatte ved helsestasjoner og med personale i barnehager i Asker, Bærum og Røyken. Representanter fra spise- og ernæringsteamene ved Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus og Vestre Viken (Drammen sykehus), og foreldre til 18 for tidlig fødte barn med spisevansker har bidratt til boken.

Fagområde: Mat og måltider

Om boken: Tiltakene i boken tar utgangspunkt i utfordringer en ofte ser hos barn som er født for tidlig, men de kan være like nyttige for alle barn som har et anstrengt forhold til mat – uavhengig av årsaker. Boken består av to deler, der den ene omhandler bakgrunnen for utvikling av spisevansker, mens den andre er en praktisk oppslagsbok med forslag til tiltak for å løse utfordringer rundt måltidet. Boken har også nyttige skjema og lister, for eksempel skjema over normal spiseutvikling og liste over mat som er enkel eller vanskelig å tygge.

Lenke til boken her