Læreplan Valgfaget fysisk aktivitet og helse

Ingrid_bilde3_bValgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte og bidra til et reflektert og bevisst forhold til sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Opplæringen skal bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet, og gi elevene innsikt i god balanse mellom energiinntak og energiforbruk.

Sentralt i valgfaget er ulike typer fysisk aktivitet som gir fysiske utfordringer og positive opplevelser, herunder tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv.

Valgfaget fysisk aktivitet og helse henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også inngå.

 

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du læreplan for valgfaget fysisk aktivitet og helse.

Utdanningsdirektoratet: Læreplan Valgfag fysisk aktivitet og helse