Læreplan mat og helse

Mat og helsefaget i skolen er et allmenndannende, praktisk og estetisk fag. Det er delt inn i tre hovedområder; mat og livsstil, mat og forbruk, mat og kultur. Gjennom fokus på matglede, folkehelse og livsmestring, bærekraftig utvikling og det flerkulturelle samfunn skal elevene få en bevisst holdning og evne til å kritisk reflektere rundt mat og måltid.

På Utdanningsdirektoratet sine nettsider finner du læreplan i mat og helse.

Utdanningsdirektoratet: Læreplan i mat og helse